Mest onderzoek Paard.

Veel mensen zijn gewend hun paarden volgens een vast schema te ontwormen. Deze manier werkt echter resistentie oftewel ongevoeligheid voor ontwormingsmiddelen in de hand. Veel beter is het paarden te ontwormen op basis van mestonderzoek. Dan worden alleen de paarden ontwormd die daadwerkelijk een te hoge eiuitscheiding hebben. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 80% van de paarden onnodig ontwormd wordt.

Wat zijn wormen precies?

Wormen zitten bij paarden vooral in het spijsverteringsstelsel. Met wormen besmette paarden scheiden met de mest wormeitjes uit die na een tijdje als larven door een ander paard met het gras weer worden opgenomen. Wormen vormen met name bij jonge paarden een groot probleem. Ze kunnen bij veulens zorgen voor een groeiachterstand, vermagering, ernstige koliek of diarree. Soms kan een wormbesmetting zelfs de dood tot gevolg hebben doordat de paarden bijvoorbeeld uitdrogen ten gevolge van ernstige diarree of doordat ze bloedvergiftiging krijgen. De darmen zijn dan zo ernstig beschadigd dat er bacteriën in het bloed kunnen komen. Het is dus belangrijk een wormbesmetting zoveel mogelijk te voorkomen.

Mestonderzoek

Bij een mestonderzoek wordt de mest onderzocht op de aanwezigheid van wormeitjes. Er wordt gekeken naar welke soort eitjes en in welke hoeveelheid ze worden uitgescheiden. Mestonderzoek wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de weidebesmetting laag blijft door de uitscheiding van eitjes laag te houden. Mestonderzoek is het belangrijkste in het voorjaar en in de zomer. In het najaar en in de winter kan mestonderzoek een vals negatieve uitslag geven omdat sommige wormen dan in ‘winterslaap’ zijn en geen eieren uitscheiden.

Waarom mestonderzoek?

In de levenscyclus van de worm speelt de wei een belangrijke rol. Paarden die besmet zijn met wormen scheiden met de mest wormeitjes uit die na een tijdje als larven met het gras weer worden opgenomen. Mestonderzoek wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de weidebesmetting laag blijft door de uitscheiding van eitjes laag te houden.

Zorg voor een goed weidemanagement

Om de levenscyclus van de worm te doorbreken is gericht ontwormen en een goed weidebeleid enorm belangrijk. Houd de weidebesmetting laag:

  • verwijder minstens twee keer per week de mest uit de weide;
  • laat de paarden slechts twee à drie weken op hetzelfde stuk grazen, waarna je ze omweid;
  • laat een andere diersoort, zoals bijvoorbeeld schapen, op het ‘oude’ stuk grazen;
  • of kies ervoor het land te maaien;
  • zorg dat er vóór het omweiden een mestonderzoek gedaan is en dat er, indien nodig, ontwormd is. Dan komen er zo min mogelijk eieren op de schone wei terecht.

Hoe en wanneer mestonderzoek?

 

Het is verstandig om bij paarden ouder dan drie jaar twee tot drie keer per jaar mestonderzoek te doen (maart, juni, september) en ze één keer per jaar, in het najaar (oktober/november), standaard te ontwormen met een middel dat ook tegen lintwormen werkt.

 

Het beste is om van alle dieren apart een mestonderzoek te doen. De eiuitscheiding per paard verschilt namelijk sterk. Dit wordt onder andere bepaald door de weerstand die het paard in zijn leven tegen wormen heeft opgebouwd. Via mengmonsters is niet duidelijk aan te tonen welk dier in een groep de hoge eiuitscheiding heeft en worden veel paarden onnodig ontwormt.

Bij een mestonderzoek is het belangrijk om verse mest te gebruiken. De mest mag niet in contact zijn geweest met de bodem. Een mestbal van bovenop de hoop is prima. Verpak de mest luchtdicht in een zakje met daarop de naam en leeftijd van het paard. Als de mest niet direct naar de dierenarts gebracht wordt, kan de mest in de koelkast bewaard worden.

We doen elke woensdag Paardenmest onderzoek. Kosten hiervoor zijn:Per onderzoek E 25,- Heeft u meer paarden betaald u voor het eerste onderzoek E 25,- de opvolgende E 21,95(wel graag apart verpakt of een mengmonster van max.3 paarden.

Paarden van drie jaar en jonger

De enige uitzondering op bovenstaande informatie betreft paarden van drie jaar en jonger. Het is verstandig van deze dieren regelmatiger mestonderzoek te doen en/of wel volgens een vast schema te ontwormen omdat zij door hun beperkte weerstand meer kans hebben op problemen ten gevolge van wormen. Ontworm alle paarden uit dezelfde groep of weide op hetzelfde moment en geef ze de juiste dosering op basis van hun lichaamsgewicht.

Veulens

veulen thumb

Het is erg belangrijk dat veulens ook tegen spoelwormen behandeld worden met pyrantel, omdat er resistentie is van deze wormen tegen de gangbare ontwormingsmiddelen. Wees er echter alert op dat niet elk middel geschikt is voor veulens. Voor het ontwormen van veulens kunt u dan ook het best uw dierenarts om advies vragen.

Drachtige merries

Drachtige merries moeten één tot twee weken voor de geboorte van het veulen ontwormd worden met Ivermectine. Dit is niet bedoeld voor de merrie zelf, maar voor het pasgeboren veulen. Zorg er tevens voor dat de gehele stal uitgemest en goed schoongemaakt wordt voor de geboorte.

Voor ontwormmiddelen kunt u ook bij ons terecht, mocht u nog vragen hebben kunt u bellen met de praktijk: 0592-309903

Meld een spoedgeval

Bel meteen met dit nummer

0592 309 903

We zijn altijd bereikbaar

Stuur een email Onze locatie Spreekuren