Persoonlijke betrokkenheid, aandacht en liefde voor uw huisdier.

Er zijn speciale kattenspreekuren!

Voor rundvee bel:0592-541216

Met liefde zorgen we ook voor uw kleinere huisdieren.

Voor schapen en geiten bel:0592-541216

Voor paarden en pony's bel:0592-541216

Per 1 Januari 2022 voor de takken rundvee, schapen, geiten en paarden Kop van Drenthe Dierenartsen. Bel: 0592-541216

Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen


Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen is een ruim opgezette praktijk, waar met moderne apparatuur gewerkt wordt aan de hand van de nieuwste kennis en inzichten. Veel onderzoeken en behandelingen kunnen we zelf verrichten. We zijn er voor zowel kleine als grote huisdieren en zijn persoonlijk betrokken bij hun gezondheid. Dat uit zich in tijd, aandacht en liefde die wij besteden aan al onze patiënten.

Dierenarts Assen Praktijk
Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde , gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website https://bit.ly/3qp4TUA  vrij geprint kunnen worden.
Mondkapje

Per 1 Januari 2022 voor de takken rundvee, schapen, geiten en paarden.

Belt u voor deze dieren Kop van Drenthe Dierenartsen: 0592-541216

Lees verder.

We wensen u een gelukkig 2022!

Namens het team van DAP DSA.

Lees verder

Meld een spoedgeval

Bel meteen met dit nummer

0592 309 903

We zijn altijd bereikbaar

Stuur een email Onze locatie Spreekuren