Persoonlijke betrokkenheid, aandacht en liefde voor uw huisdier.

Er zijn speciale kattenspreekuren!

Voor uw grotere huisdieren komen we aan huis.

Met liefde zorgen we ook voor uw kleinere huisdieren.

Ook voor uw kleinvee komen we aan huis.

We behandelen ook paarden en pony's!

Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen


Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen is een ruim opgezette praktijk, waar met moderne apparatuur gewerkt wordt aan de hand van de nieuwste kennis en inzichten. Veel onderzoeken en behandelingen kunnen we zelf verrichten. We zijn er voor zowel kleine als grote huisdieren en zijn persoonlijk betrokken bij hun gezondheid. Dat uit zich in tijd, aandacht en liefde die wij besteden aan al onze patiënten.

Dierenarts Assen Praktijk
Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde , gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website https://bit.ly/3qp4TUA  vrij geprint kunnen worden.
Mondkapje

In September en Oktober korting op het testen van PPID

Korting voor paardeneigenaren die in de maanden september en oktober hun paard op PPID laten testen door middel van de ACTH-bepaling in het bloed.

Lees verder.

Let op gewijzigde openingstijden!

We zijn er voor u elke werkdag tot 18.00 uur.

Lees verder

Meld een spoedgeval

Bel meteen met dit nummer

0592 309 903

We zijn altijd bereikbaar

Stuur een email Onze locatie Spreekuren