Persoonlijke betrokkenheid, aandacht en liefde voor uw huisdier.

Er zijn speciale kattenspreekuren!

Voor uw grotere huisdieren komen we aan huis.

Met liefde zorgen we ook voor uw kleinere huisdieren.

Ook voor uw kleinvee komen we aan huis.

We behandelen ook paarden en pony's!

Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen


Dierenartsenpraktijk Deurze-Smilde-Assen is een ruim opgezette praktijk, waar met moderne apparatuur gewerkt wordt aan de hand van de nieuwste kennis en inzichten. Veel onderzoeken en behandelingen kunnen we zelf verrichten. We zijn er voor zowel kleine als grote huisdieren en zijn persoonlijk betrokken bij hun gezondheid. Dat uit zich in tijd, aandacht en liefde die wij besteden aan al onze patiënten.

Dierenarts Assen Praktijk
Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde , gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008, die via deze website https://bit.ly/3qp4TUA  vrij geprint kunnen worden.
Mondkapje

November: Maand van de allergie

Deze maand besteden extra aandacht aan allergie klachten.

Lees verder.

Let op: Veranderingen chippen en registreren van honden.

Lees verder

Meld een spoedgeval

Bel meteen met dit nummer

0592 309 903

We zijn altijd bereikbaar

Stuur een email Onze locatie Spreekuren