Voorwaarden cadeaubon

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn deze voorwaarden van toepassing op de cadeaubonnen die worden aangeboden door Dierenartsenpraktijk DSA. Door gebruik te maken van de cadeaubon stemt u in met de toepasselijkheid van de geldende voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

1. U dient de cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek te worden verstrekt. Dierenartsenpraktijk DSA behoudt zich het recht om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

2. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

3. De waarde van de cadeaubon vindt u op de cadeaubon zelf. De bon is onbeperkt geldig.

4. Cadeaubonnen uitgegeven door Dierenartsenpraktijk DSA zijn uitsluitend inwisselbaar ter zake betalingen bij Dierenartsenpraktijk DSA te Assen.

5. U kunt per transactie meerdere cadeaubonnen inleveren.

6. Cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor het betalen van bestaande facturen, maar alleen bij directe betaling aan de balie.

7. Is de waarde van het bedrag van de bon hoger dan het te betalen bedrag, kunnen wij geen bedrag restitueren.

8. Indien het totale aankoopbedrag hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon, dient het verschil betaald te worden per contant of per pin.

9. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

11. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

12. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de voorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

13. Heeft u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een email te sturen naar info@dierenartsassen.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk behandelen.

Meld een spoedgeval

Bel meteen met dit nummer

0592 309 903

We zijn altijd bereikbaar

Stuur een email Onze locatie Spreekuren