Veranderingen chippen en registreren van honden

Vanaf 1 november verandert de wetgeving over chippen en registreren van honden. Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt, geregistreerd is bij RVO via een van de aangewezen portalen en voorzien is van een paspoort. Hiermee kan de malafide hondenhandel beter worden tegengegaan.

Jaarlijks komen er naar schatting 50.000 honden uit het buitenland naar Nederland. Dit zijn vooral pups uit Oost-Europa, maar ook zwerfhonden uit Zuid-Europa en landen buiten de EU. Een aanzienlijk deel van deze handel vindt illegaal plaats. Vaak is er geen aandacht voor het welzijn van de jonge honden: pups worden op te jonge leeftijd gescheiden van hun moeder, hebben vervalste papieren, en worden onder slechte omstandigheden getransporteerd. Ze komen verzwakt aan en overlijden regelmatig onnodig door ziektes die voorkomen hadden kunnen worden.

Registratie om illegale handel te voorkomen

De nieuwe regels voor Identificatie en registratie (I&R) voor honden zorgen voor een betere controle op deze hondenhandel, door het registreren van alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond. Het is hierdoor gelijk duidelijk waar de hond vandaan komt en van wie de hond een chip en paspoort kreeg.

Bij het nieuwe I&R hond worden, naast de hond, ook de eerste eigenaar (veelal fokker, maar ook importeur), de dierenarts en chipper geregistreerd bij RVO. Ook particulieren met een nestje pups moeten zich straks registreren, evenals mensen die zelf een hond uit het buitenland halen. Het toezicht op het registreren en chippen van honden zal worden uitgevoerd door de NVWA en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID).

Paspoortverplichting bij verkopen of overdragen

Naast de chip en de registratie krijgen vanaf 1 november alle nieuw geregistreerde honden in Nederland een EU-dierenpaspoort, dus ook wanneer een hond niet de grens over gaat. De verplichting van een EU-dierenpaspoort geldt voor alle honden die vanaf 1 november 2021 naar een nieuwe eigenaar gaan. Eigenaren die een hond namen voordat de regelgeving van kracht werd, hoeven geen paspoort voor hun hond aan te schaffen, tenzij ze met hun hond naar het buitenland reizen of als zij hun hond verkopen of overdragen aan een nieuwe eigenaar.

Een toekomstig eigenaar moet bij de aanschaf van een hond nagaan of de hond is gechipt, geregistreerd en een EU-dierenpaspoort heeft.

Betere I&R binnen EU

Omdat misstanden met honden niet alleen in Nederland plaatsvinden, zet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich ook op Europees niveau in om dit tegen te gaan. De kwaliteit van I&R-systemen wisselt per lidstaat. Samen met andere lidstaten en organisaties onderzoekt Nederland de mogelijkheid van nadere Europese eisen aan I&R, zodat illegale hondenhandel op Europees niveau kan worden aangepakt.

Gevolgen voor fokkerij, handel, import én particulieren

Met het vernieuwde I&R hond gaat er een aantal zaken voor de fokkerij, handel en import veranderen. Een aantal punten in het kort:

  • Iedereen die een nestje heeft moet een registratienummer (UBN) aanvragen bij RVO.https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren-en-wijzigen
  • Pups worden gechipt én geregistreerd via een van de aangewezen portalen (voorheen databanken) door een dierenarts of een bij RVO geregistreerde chipper. De fokker doet dus niet meer zelf de registratie van de pups. Hij/zij moet wel een geboorteregistratie doen.
  • Honden die uit het buitenland komen moeten door een dierenarts geregistreerd worden bij een van de aangewezen portalen op naam van de importeur. De importeur moet een UBN aanvragen bij RVO.
  • Elke hond die van eigenaar wisselt moet een chip, registratie en EU-dierenpaspoort hebben.

 

Meer informatie over wat er gaat veranderen is te vinden op www.rvo.nl/hond-kopen.

Bronnen:

LiCG

Rijksoverheid

RVO